Menu Zamknij

Drenaże, odwodnienia i izolacje

Wykonujemy następujące instalacje drenarskie:
 • drenaż opaskowy
 • drenaż liniowy (odwodnienie liniowe)
 • drenaż francuski

Drenaż opaskowy:

Zadaniem drenażu opaskowego jest odprowadzenie nadmiaru wody z pasa gruntu na poziomie fundamentów. Prawidłowo wykonany drenaż ustrzeże nas przed zalewaniem piwnic lub zawilgoceniem fundamentów domu.

Wykonanie drenażu jest konieczne, gdy:

 • budynek będzie posadowiony na gruncie nieprzepuszczalnym (gliny, iły) lub niejednorodnym (naprzemiennie występują warstwy przepuszczalna i nieprzepuszczalna),
 • dom chcemy posadowić na zboczu, skarpie lub w jej pobliżu,
 • obiekt będzie położony w zagłębieniu terenu (poniżej poziomu drogi lub sąsiadujących działek),
 • poziom wód gruntowych jest wysoki (woda gruntowa zalega płytko),
 • poziom wód gruntowych podwyższa się (wg hydrogeologicznych danych archiwalnych).

Elementami systemu są:

 • specjalne rury drenarskie (perforowane, ułożone ze spadkiem),
 • drenarskie studzienki rewizyjne (przynajmniej jedna umieszczona w najwyższym punkcie drenażu),
 • zbiorcza studzienka rewizyjna,
 • łączniki systemowe do rur.

Drenaż liniowy (odwodnienie liniowe):

Takie odwodnienie liniowe wykonuje się za pomocą specjalnych korytek (sączków, kanałów) i rusztów (zbieraczy, kratek), umieszczanych na równi z gruntem, które odprowadzają spływającą do nich wodę poza odwadniany teren. Wodę najlepiej odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, jednak aby tego dokonać, najpierw trzeba uzyskać stosowne zezwolenia. Można również wykorzystać w tym celu pobliski staw lub inny zbiornik wodny, rów melioracyjny albo rozprowadzić i rozłączyć wodę po działce.

Wykonanie dreneżu jest konieczne:

Drenaż liniowy (odwodnienie liniowe):

Takie odwodnienie liniowe wykonuje się za pomocą specjalnych korytek (sączków, kanałów) i rusztów (zbieraczy, kratek), umieszczanych na równi z gruntem, które odprowadzają spływającą do nich wodę poza odwadniany teren. Wodę najlepiej odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, jednak aby tego dokonać, najpierw trzeba uzyskać stosowne zezwolenia. Można również wykorzystać w tym celu pobliski staw lub inny zbiornik wodny, rów melioracyjny albo rozprowadzić i rozłączyć wodę po działce.

Wykonanie dreneżu jest konieczne:

Drenaż systematyczny powinno się wykonywać wszędzie tam, gdzie teren jest gliniasty lub iłowy o słabej przepuszczalności, a także tam, gdzie duża nawierzchnia terenu została sztucznie utwardzona, np. kostką brukową. Drenaż montuje się najczęściej przy wjeździe na posesję oraz przy / w garażu, regulując tym samym wilgotność terenu. Najlepiej jednak wykonywać go podczas budowy nowego budynku, bowiem później jest o wiele trudniej rozkopywać teren działki i często wiąże się to niestety z mniejszymi, bądź większymi szkodami, np. wśród roślin.
Żeby drenaż liniowy mógł spełniać swoją rolę, należy zachować odpowiedni spadek terenu w kierunku ciągu odwadniającego, po to, aby woda mogła swobodnie spływać przez całą długość odwodnienia. Oczywistym jest, że im większy spadek, tym większa prędkość spływającej wody i tym większa powierzchnia terenu, z której woda spływa grawitacyjnie do odwodnienia.

 

Drenaż Francuski:

Podstawowe wytyczne do wykonania drenażu francuskiego.
Do wykonania drenażu francuskiego nie potrzebne są rury drenarskie. Drenaż francuski wykonuje się w postaci zasypki żwirowej szczelnie zawiniętej w geowłókninie.
Aby jednak drenaż francuski był skuteczny i trwały, konieczne jest stosowanie wyłącznie mineralnego kruszywa. Stosuje się żwir lub tłuczeń o możliwie jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8 mm.
Drenaż francuski może być ułożony ze spadkiem, podobnie jak drenaż tradycyjny, ale nie jest to konieczne, jeśli odbiornik wody znajduje się niżej niż on. Decydując się na drenaż francuski, można zrezygnować ze studzienek kontrolnych, co dodatkowo ogranicza koszty.
Zaletą drenu francuskiego, w stosunku do rowu otwartego, jest możliwość zagospodarowania „powierzchni nad drenem” – np. na wykonanie chodnika.